De basisverzekering

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering gelden de volgende punten:

  • Dieetvergoeding is in 2021 voor 3 uur in de basisverzekering opgenomen. De eerste 3 uur per kalenderjaar wordt dus voor iedereen vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij is (bij volwassenen) wel het eigen risico van toepassing.
  • Binnen deze 3 uur valt mogelijk ook het uitwerken van uw individueel dieetvoorschrift.
  • Ook een telefonische zitting is mogelijk binnen de vergoeding van de zorgverzekeraars (met uitzondering van Caresq, zie overzicht verder op deze pagina)
  • U hoeft geen eigen risico te betalen als de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD, verhoogd cholesterol of een hoge bloeddruk. Neem contact op met mij, uw huisarts en/of praktijkondersteuner wanneer u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt of wanneer u hier vragen over heeft.
  • Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen.

Daarnaast kan het zijn dat u ook nog aanvullend verzekerd bent voor dieetadvisering. Kijk hiervoor even in uw polisvoorwaarden.

Is een verwijsbrief nodig?

Sinds enkele jaren is de diëtist ook direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat u ook een afspraak kunt maken zonder verwijzing van de (huis)arts.

Indien u zich meldt zonder verwijzing van een arts zal er tijdens het intakegesprek een screening plaatsvinden. Op die manier checken we even goed of u bij de diëtiste op de juiste plek bent. Het kan dan voorkomen dat het van belang is dat uw klachten nader worden bekeken of dat u met uw klachten beter naar een andere specialist kunt gaan. Mocht dit  het geval zijn, dan maken we dit bespreekbaar en kijken we naar het meest geschikte vervolg voor u.

Via deze link kunt u zien met welke zorgverzekeringen Diëtistenpraktijk Suzanne Bekkers een contract heeft.

 

Tarieven

Hieronder leest u de tarieven die gelden wanneer u geen behandeluren meer vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar:

Intakegesprek (60 minuten + 15 minuten indirecte tijd)€87,50
Vervolgconsult lang (30 minuten)€35,-
Vervolgconsult kort (15 minuten)€17,50
Telefonisch consult (15 minuten)€15,-
Toeslag huisbezoek€20,-

 

Afmelden

Wanneer u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn bij het afgesproken consult, dient u dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het consult telefonisch door te geven. Doet u dit niet, dan wordt het consult toch in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, dus u ontvangt dan zelf een factuur van de gemaakte afspraak.