contact@suzannebekkers.nl

Vergoedingen en tarieven

Zorgverzekering

Diëtetiek wordt vergoed vanuit de basisverzekering:

  • Dieetvergoeding is voor 3 uur in de basisverzekering opgenomen. De eerste 3 uur per kalenderjaar wordt dus voor iedereen vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij is wel het eigen risico van toepassing en binnen deze 3 uur valt ook de uitwerktijd van adviezen/rapportages.
  • Ook een telefonische / beeldbelconsulten zijn mogelijk.
  • Het eigen risico is niet van toepassing bij: *Cliënten die vallen binnen de zogeheten ‘ketenzorg’. Dit is vaak het geval bij de diagnose diabetes, COPD, verhoogd cholesterol of een hoge bloeddruk. Je hebt dan een verwijzing nodig van jouw praktijkondersteuner. *Kinderen tot 18 jaar.

Daarnaast kan het zijn dat je ook nog aanvullend verzekerd bent voor dieetadvisering. Kijk hiervoor even in je eigen polisvoorwaarden. Dit kunnen wij ook voor je checken tijdens het intakegesprek.

De volgende tarieven hanteren wij wanneer je de volledige vergoeding van jouw zorgverzekeraar verbruikt hebt en de consulten voor eigen rekening komen:

Intakegesprek (60 minuten + 15 minuten indirecte tijd) €106,25
Vervolgconsult lang (30 minuten) €42,50,-
Vervolgconsult kort (15 minuten) €21,-
Telefonisch consult (15 minuten) €18,-
Toeslag huisbezoek €20,-

Afmelden:

Wanneer je onverhoopt niet aanwezig kunt zijn bij het afgesproken consult, horen wij dit graag uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het consult.

Doe je dit niet, dan wordt het consult toch in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Veelgestelde vragen

Heb ik een verwijsbrief nodig?

Sinds enkele jaren is de diëtist ook direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat je ook een afspraak kunt maken zonder verwijzing van de (huis)arts. Tijdens het intakegesprek vindt altijd een screening plaats. Op die manier kijken we even goed of je bij de diëtist op de juiste plek bent. Zo niet, dan bespreken we samen wat de gewenste vervolgstap is.

Zijn jullie aangesloten bij mijn verzekeraar?

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Iedereen kan dus gebruik maken van de vergoeding uit de basisverzekering.

Maak een afspraak